RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

RESPECTUS PHILOLOGICUS

Tarptautinis keturkalbis (lietuvių, anglų, lenkų, rusų) mokslo darbų žurnalas, skirtas lingvistiniams tyrimams, literatūros naratyvų ir kontekstų problematikai, reklamos diskurso paveikumo klausimams, vertimo teorijai ir praktikai. Respectus PhilologicusLeidinyje spausdinami originalūs probleminiai straipsniai, recenzijos, diskusijos, mokslinės veiklos apžvalgos. Žurnale kviečiame bendradarbiauti įvairių humanitarinių mokslų krypčių mokslininkus. Prioritetas teikiamas tarpdalykiniams tyrinėjimams. Tarptautinė žurnalo redaktorių kolegija siekia supažindinti žurnalą leidžiančių šalių – Lietuvos ir Lenkijos – mokslininkus su naujausiais humanitarinės krypties tyrimais, intensyvinti mokslinių idėjų funkcionavimą bei sklaidą tarptautinėje erdvėje.

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas du kartus per metus: balandžio 25 d. ir spalio 25 d. Straipsniai rudens numeriui priimami iki birželio 1 d., pavasario numeriui – iki gruodžio 1 d.

Patikros sistema

Cross-Check System