RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Tikslas ir misija

Respectus Philologicus – tarptautinis keturkalbis (lietuvių, anglų, lenkų, rusų) recenzuojamas mokslo darbų žurnalas, skirtas: lingvistiniams tyrimams, literatūros naratyvų ir kontekstų problematikai, reklamos diskurso paveikumo klausimams, vertimo teorijai ir praktikai.

Image 2

Leidinyje spausdinami originalūs probleminiai straipsniai, recenzijos, diskusijos, mokslinės veiklos apžvalgos.

Žurnale kviečiame bendradarbiauti įvairių humanitarinių mokslų krypčių mokslininkus. Prioritetas teikiamas tarpdalykiniams tyrinėjimams. Tarptautinė žurnalo redaktorių kolegija siekia supažindinti žurnalą leidžiančių šalių – Lietuvos ir Lenkijos – mokslininkus su naujausiais humanitarinės krypties tyrimais, intensyvinti mokslinių idėjų funkcionavimą bei sklaidą tarptautinėje erdvėje.

 

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas
du kartus per metus:
balandžio 25 d. ir spalio 25 d.

 

Straipsniai rudens numeriui
priimami iki birželio 1 d.,
pavasario numeriui –
iki gruodžio 1 d.

Patikros sistema

Cross-Check System