RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Redakcijos politika

1999 metais Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedra pradėjo leisti recenzuojamą mokslo žurnalą Respectus Philologicus.

2002 metais sudaryta tarptautinė redaktorių kolegija, suvienijusi mokslininkus iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos. Žurnalas tapo tarptautiniu regioninio pobūdžio leidiniu ir pradėtas publikuojati su dviguba numeracija 1(6).

2004 metais prie Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto prisijungė Jano Kochanovskio vardo Šventojo Kryžiaus akademija (nuo 2008 m. rugpjūčio mėn. – Jano Kochanovskio humanitarinių ir gamtos mokslų universitetas), esanti viename iš seniausių Lenkijos miestų – Kielcuose. Lenkų mokslininkai susivienijo su kolegomis iš Lietuvos pritardami naujai žurnalo koncepcijai.

Tarpdalykinis leidinio pobūdis ir orientacija stiprinti įvairių šalių mokslininkų bendradarbiavimą pelnė palankius humanitarinių mokslų atstovų iš Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, JAV, Suomijos vertinimus. Lenkų kalba, šalia lietuvių, rusų ir anglų, tapo ketvirtąja žurnalo kalba.

Iki 2016 metų žurnalui vadovavo Vilniaus universiteto profesorė habil. dr. Eleonora Lassan. 2016 metais buvo atnaujinta redakcinė kolegija. Vyriausiąja redaktore tapo Vilniaus universiteto profesorė dr. Gabija Bankauskaitė. 

Žurnalo redakcinė kolegija laikosi nuostatos, kad ir fundamentalūs humanitariniai tyrimai gali būti taikomojo pobūdžio, juo labiau, kad svarbiausias šių tyrimų tikslas – žmogaus pažinimas. Šio tikslo neįmanoma pasiekti pavienėmis siauros krypties mokslininkų pastangomis, todėl kolegija kviečia žurnale bendradarbiauti įvairių humanitarinio mokslo krypčių mokslininkus – lingvistus, literatūrologus, istorikus, politologus, filosofus, kultūrologus, sociologus. Šioje srityje vis svarbesni – tarpdalykiniai tyrinėjimai. Redakcinė kolegija, atrinkdama straipsnius publikavimui, teikia pirmenybę būtent tokiems tyrimams.

Žurnalo redakcinės kolegijos tikslas – supažindinti žurnalą leidžiančių šalių – Lietuvos ir Lenkijos – mokslininkus su naujausiais humanitarinės krypties tyrimais, suintensyvinti mokslinių idėjų funkcionavimą bei sklaidą tarptautinėje erdvėje. Taip tikimasi įveikti prietarą, esą, palyginti nedidelių valstybių mokslininkai neatlieka reikšmingų tyrimų ir kad jų darbai neįdomūs tarptautinei mokslinei bendrijai. Taip redakcinė kolegija tikisi bent iš dalies įveikti mokslinių tyrimų fragmentaciją bei nacionalinį uždarumą.

Leidėjai

 

VU

UJK

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas balandžio 25 d., spalio 25 d.

 

Straipsniai rudens numeriui priimami iki birželio 1 d.,
pavasario numeriui – iki gruodžio 1 d.