RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Faktai

Įkūrėjas-leidėjas: Vilniaus universiteto Kauno fakultetas (Lietuvos Respublika)

Partneris-leidėjas: Jano Kochanovskio universiteto Kielcuose Humanitarinis fakultetas (Lenkijos Respublika) (nuo 2004 m.)

Santrumpa: RePhi

Vertinimas: ICDS 2016 MIAR: 6.3,  ICV 2016 Index Copernicus: 75.03

Dažnis: 2 numeriai per metus

Prieiga: skaitytojui suteikiama atvira prieiga prie žurnalo turinio, nes taip užtikrinama mokslinių tyrimų sklaida pasauliniu mastu. 

               Visatekstė: http://www.rephi.knf.vu.lt/lt/numeriai/naujausias-numeris

               Visatekstė CEEOL http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=702

               Atvira Open Journal Systems http://www.zurnalai.vu.lt/index?searchInitial=R&sort=title

CC / Viešoji licencija: CC BY-NC 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

(Creative Commons-Priskyrimo-Nekomercinio naudojimo-Jokių išvestinių kūrinių Viešoji licencija)

Patikra: CrossCheck by iThenticate Plagiarism Detection Software http://www.ithenticate.com/about

Recenzavimas: dvigubas anonimiškumas (double-blind peer review)

ISSN (spausdintas): 1392-8295

ISSN (e. forma): 2335-2388

DOI: http://dx.doi.org/10.15388/respectus

URL: http://www.rephi.knf.vu.lt/lt/

 

 

 

Leidėjai

 

VU

UJK

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas balandžio 25 d., spalio 25 d.

 

Straipsniai rudens numeriui priimami iki birželio 1 d.,
pavasario numeriui – iki gruodžio 1 d.