RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Autorinės teisės

    

Autorinės teisės

Mokslo leidiniui įteikti straipsniai turi būti autentiški ir originalūs darbai, neskelbti anksčiau ir neįteikti kitam leidiniui tuo pačiu metu. Autoriai, įteikdami savo rankraščius, paliudija, kad jų atliktas darbas nepažeidžia jokių esamų autorystės teisių, taip apsaugodami šio mokslo darbų leidėjo teises nuo bet kokio autorystės teisių pažeidimo. Siekiant operatyvios ir teisėtos publikacijų sklaidos, mokslo straipsniai ir jų rankraščiai tampa teisėta leidėjo nuosavybe, jei nėra kitų sąlygų. Autorius pasirašo licencinę sutartį su Vilniaus universitetu.

Straipsnių korektūra

Autoriai yra atsakingi už gerą kalbos tekstą bei kruopštų rankraščių (originalo bei pataisyto) pateikimą galutiniam publikavimui. Straipsnio maketas gali būti išsiųstas autoriui, jei pageidaujama, prieš publikavimą, ir turi būti operatyviai grąžintas redakcijai.

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas du kartus per metus: balandžio 25 d. ir spalio 25 d. Straipsniai rudens numeriui priimami iki birželio 1 d., pavasario numeriui – iki gruodžio 1 d.

Patikros sistema

Cross-Check System