RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Patikra ir recenzavimas

Mokslo žurnalui Respectus Philologicus teikiami mokslo straipsniai tikrinami plagijavimo prevencijos sistema CrossCheck (iThenticate Plagiarism Detection Software http://www.ithenticate.com/about).

Pagrindinės žurnalo kalbos: lietuvių, lenkų, anglų, rusų. Leidinyje skelbiami tik straipsniai, nepublikuoti nei viena iš pagrindinių leidinio kalbų.

Pirmiausia priimami straipsnių, atitinkančių žurnalo kryptį, rankraščiai. Redaktorių kolegija priima ribotą kiekį straipsnių rankraščių, neatitinkančių žurnalo krypties, – ne daugiau kaip du straipsnius į vieną numerį. Priimti publikuoti straipsniai spausdinami atsižvelgus į rankraščio gavimo eilę.

Įteiktą straipsnį anonimiškai vertina ne mažiau kaip du redaktorių kolegijos paskirti nepriklausomi ekspertai (peers). Iš jų bent vienas yra ne redakcinės kolegijos narys. Akademiniai straipsniai yra recenzuojami dvigubo anonimiškumo (double-blind peer review) principu (autorių ir recenzentą identifikuojanti informacija įslaptinama). Jeigu gaunamas teigiamas ir neigiamas vertinimai, straipsnį vertinti paskiriamas trečias nepriklausomas ekspertas.

Redakcija priima sprendimą publikuoti straipsnį tik gavusi du teigiamus vertinimus, taip pat autoriui patobulinus straipsnį – atsižvelgus į recenzentų pasiūlymus ir patarimus.

Straipsnio pabaigoje redakcija nurodo datas, kada jis gautas ir kada priimtas publikuoti.

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas
du kartus per metus:
balandžio 25 d. ir spalio 25 d.

 

Straipsniai rudens numeriui
priimami iki birželio 1 d.,
pavasario numeriui –
iki gruodžio 1 d.

Patikros sistema

Cross-Check System