RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Patikra

Mokslo žurnalui „Respectus Philologicus“ teikiami mokslo straipsniai tikrinami plagijavimo prevencijos sistema CrossCheck. Straipsnius vertina mažiausiai du redaktorių kolegijos paskirti recenzentai. Iš jų bent vienas yra ne redaktorių kolegijos narys. Taikomas „Double-Blind“ recenzavimo būdas, recenzentai neskelbiami. Straipsnio pabaigoje redakcija nurodo datas, kada jis gautas ir kada priimtas publikuoti. Leidinyje skelbiami tik straipsniai, neskelbti nei viena iš pagrindinių leidinio kalbų.

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas du kartus per metus: balandžio 25 d. ir spalio 25 d. Straipsniai rudens numeriui priimami iki birželio 1 d., pavasario numeriui – iki gruodžio 1 d.

Patikros sistema

Cross-Check System