RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Autorinės teisės

Mokslo leidiniui įteikti straipsniai turi būti autentiški ir originalūs darbai, neskelbti anksčiau ir neįteikti kitam leidiniui tuo pačiu metu.

Autoriai, įteikdami savo rankraščius, paliudija, kad jų atliktas darbas nepažeidžia jokių esamų autorystės teisių, taip apsaugodami šio mokslo darbų leidėjo teises nuo bet kokio autorystės teisių pažeidimo.

Siekiant operatyvios ir teisėtos publikacijų sklaidos, mokslo straipsniai ir jų rankraščiai tampa teisėta leidėjo nuosavybe, jei nėra kitų sąlygų.

Autorius pasirašo licencinę sutartį su Vilniaus universitetu. Licencinės sutarties forma patvirtinta Vilniaus universiteto rektoriaus įsakymu 2007 m. birželio 27 d. Nr. 227.

Autorius nemokamai gauna vieną autorinį mokslo darbų žurnalo egzempliorių.

Teisę be apribojimų naudoti paskelbtus straipsnius Respectus Philologicus suteikia tik nekomerciniais tikslais, nurodant autorių ir originalų šaltinį (pagal CC BY-NC-ND 4.0: Creative Commons - Priskyrimo - Nekomercinio naudojimo - Jokių išvestinių kūrinių Viešoji licencija; https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Leidėjai

VU

UJK

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas balandžio 25 d., spalio 25 d.

 

Straipsniai rudens numeriui priimami iki birželio 1 d.,
pavasario numeriui – iki gruodžio 1 d.

Patikros sistema

Cross-Check System