RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 2335-2388 Online

Autorinės teisės

Mokslo leidiniui įteikti straipsniai turi būti autentiški ir originalūs darbai, neskelbti anksčiau ir neįteikti kitam leidiniui tuo pačiu metu.

Autorius pasirašo licencinę sutartį su Vilniaus universitetu. Licencinės sutarties forma patvirtinta Vilniaus universiteto rektoriaus įsakymu 2007 m. birželio 27 d. Nr. 227. Licensinė sutartis

Straipsnio autorinių teisių turėtoju atvirosios prieigos žurnale laikomas autorius (-ai). Autorius (-iai), įteikdamas savo rankraštį, paliudija, kad jo atliktas darbas nepažeidžia jokių esamų autorystės teisių, taip apsaugodamas šio mokslo darbų leidėjo teises nuo bet kokio autorystės teisių pažeidimo. Siekiant operatyvios ir teisėtos publikacijos sklaidos, autoriaus (LICENCIJOS DAVĖJO) kūrinio turtinės teisės suteikiamos naudotis Vilniaus universitetui (LICENCIJOS GAVĖJUI). 

LICENCIJOS DAVĖJAS suteikia LICENCIJOS GAVĖJUI šias turtines teises į KŪRINĮ:
skelbti KŪRINĮ Vilniaus universiteto mokslo darbų žurnale Respectus Philologicus (spausdinta ir elektronine forma);
platinti leidinio, kuriame bus skelbtas KŪRINYS, egzempliorius;
viešai skelbti KŪRINĮ duomenų bazėse ir visateksčiuose šaltiniuose. Ši teisė apima ir LICENCIJOS GAVĖJO teisę viešai skelbti KŪRINIO duomenis (metaduomenis, turinį, santrauką, anotacijas) LICENCIJOS GAVĖJO intranete, LICENCIJOS GAVĖJO ir duomenų bazių portaluose, pasiekiamuose naudojant įvairias paieškos sistemas.

Licencija galioja bet kurios valstybės teritorijoje, visą įstatymų numatytą autoriaus turtinių teisių galiojimo laikotarpį: pirmuosius trejus šios licencijos galiojimo metus licencija yra išimtinė, likusį licencijos galiojimo laikotarpį ji yra neišimtinė. LICENCIJOS GAVĖJAS turi teisę jam suteiktas turtines teises ar jų dalį sublicencijuoti duomenų bazių gamintojams ar kitiems teisių į duomenų bazes turėtojams.

Kiekvienas autorius nemokamai gauna vieną autorinį mokslo darbų žurnalo egzempliorių.

Vartotojams teisę be apribojimų naudoti paskelbtus straipsnius Respectus Philologicus suteikia tik nekomerciniais tikslais, nurodant autorių ir originalų šaltinį (pagal CC BY-NC 4.0: Creative Commons - Priskyrimo - Nekomercinio naudojimo - Tarptautinė - Viešoji licencija; https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Leidėjai

 

VU

UJK

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas balandžio 25 d., spalio 25 d.

 

Straipsniai rudens numeriui priimami iki birželio 1 d.,
pavasario numeriui – iki gruodžio 1 d.