RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Respectus Philologicus Nr. 23 (28) LT

I. PROBLEMOS IR SPRENDIMAI

Magdalena Zofia Majcher (Lenkija). On Proper Names in German: an Analysis from the Cognitive Perspective

Oleg Greenbaum (Russia). Tatyana Larina’s Letter from Onegin’s Perspective

Jurga Cibulskienė (Lietuva). Ekonominės krizės konceptualizavimas jėgos metafora

II. FAKTAI IR APMĄSTYMAI

Olga Zernetskaya, Pavel Zernetskiy (Russia). Intrinsic Senses of Early 21st Century Global Internet Discourse

Loreta Ulvydienė, Giedrė Buivytė (Lietuva). Embodiment of the Concept of Time in William Faulkner’s “As I Lay Dying” and Virginia Woolf’s “To the Lighthouse”

Jurgita Astrauskienė, Indrė Šležaitė (Lietuva). Appropriation of Symbol as Disclosure of the World of the Play in Tennessee Williams’s "The Glass Menagerie"

Suleyman Basaran, Eyup Dilber (Turkija). Effects of Captioned TV Shows on Language Learners Motivation and Perception

Aurelija Leonavičienė (Lietuva). Lietuvių literatūros kūrinių intertekstinių reikšmių interpretacija ir vertimas į prancūzų kalbą

Tatyana Romanova (Russia). The dynamics of the conceptuali¬zation and categorization of space in the russian language

Vilma Linkevičiūtė (Lietuva). Oppositions and their Member Nominations in the Conflict Communication Discourse of Rolandas Paksas (2003–2004)

Reda Toleikienė, Aina Būdvytytė-Gudienė (Lietuva). Konceptualiosios metaforos krepšinio diskurse

Radosław Kaleta (Lenkija). Rodzaje homonimii międzyjęzykowej (przegląd stanowisk)

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Lenkija). Tematyka lwowska w polskiej prasie uchodźczej w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej

Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek (Lenkija). Dziennikarze częstochowscy

Marzena Górska (Lenkija). Kobieta w obiektywie polskojęzycznego i rosyjskojęzycznego czasopisma „Dobre rady” – «Добрые советы»

Liudmila Garbul (Lithuania). The significance of interslavonic language contacts in the for¬mation of a new type of literary russian

Asta Kazlauskienė, Gailius Raškinis (Lietuva). Lietuvių kalbos veiksmažodžio morfemų struktūra

III. MOKSLININKAI APIE MOKSLININKUS

Дануте Балшайтите (Lietuva). Уроки жизни на уроках фонетики: Л. В. Бондарко

IV. MOKSLINIO GYVENIMO KRONIKA

Элеонора Лассан (Lietuva). WIERZBIŃSKI, Jarosław, 2012. Языковой монументализм в России ХХ века (диахроническая экспликация научных парадигм)

Michał Mazurkiewicz (Lenkija). Sport in the Context of Social Sciences. 2012. W. J. CYNARSKI, J. KOSIEWICZ, K. OBODYŃSKI, Eds.

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Lenkija). CZARNIK, Oskar Stanisław, 2012. W drodze do utraconej Itaki. Prasa, książki i czytelnictwo na szlaku Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (1940–1942) oraz Armii Polskiej na Wschodzie i 2. Korpusu (1941–1946)

Olga Dąbrowska-Cendrowska (Lenkija). MIELCZAREK, Tomasz, 2012. Raport o śmierci polskich gazet

Олег Поляков (Lietuva). Расставание с мыслящим тростником: Ю. С. Степанов

Anonsai/Zapowiedzi/Announcements

 V. REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS

Reikalavimai straipsniams/Zasady opracowywania publikacji/Requirements for publication

VI. MŪSŲ AUTORIAI

Mūsų autoriai/Nasi autorzy/Our authors

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas
du kartus per metus:
balandžio 25 d. ir spalio 25 d.

 

Straipsniai rudens numeriui
priimami iki birželio 1 d.,
pavasario numeriui –
iki gruodžio 1 d.

Patikros sistema

Cross-Check System