RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Respectus Philologicus Nr. 24 (29) LT

I. PROBLEMOS IR SPRENDIMAI

Aleksandras Krasnovas (Lietuva). Individuali ir bendruomeninė tapatybė bei jų sąveika grožinėje literatūroje

Oleg Leszczak (Lenkija). Socialinė ir empirinė I. Kanto transcendentinio antropocentrizmo prigimtis – žmonijos problemos esmė

Bernard Sypniewski, M. Frankel Sypniewski (Lenkija). Minties modeliai

Natalia Klushina (Russia). The intentional aspect of modern stylistics

II. FAKTAI IR APMĄSTYMAI

Yuri Stulov (Baltarusija). Miestovaizdis šiuolaikiniame afroamerikiečių miesto romane

Anna Dashchenko (Ukraine). The identity dimension of the Yi-An style: the value system of Li Qingzhao

Gintarė Aleknavičiūtė (Lietuva). Domestikacija D. Brown „Da Vinčio kodas“ vertime

Anna Wzorek (Lenkija). Olgos Tokarczuk žaidimas su kriminalinio romano taisyklėmis (Plough through bones of the dead)

Simona Amankevičiūtė (Lietuva). Kognityvusis požiūris į stereotipinius moters įvaizdžius vizualiojoje reklamos erdvėje

Jelena Kazimianec (Lithuania). Snow in the russian language picture of the World

Oskar Gawlik (Lenkija). Apie see, wonder ir know veiksmažodžius if- ir whether- papildinio sąlygos sakiniuse šiuolaikinėje žodinėjė akademinėje amerikos anglų kalboje: tekstynu pagrįstas tyrimas

Eugene Zubkov (Poland). Word usage of ксива and малява in russian criminal discourse

Mihaela Culea (Rumunija). „Nuosaiki pozicija“, „dvilypumas“ ir „panašumai bei skirtumai“ kaip atsakas į chinua achebe the education of a british-protected child ir no longer at ease pokolonijinius ir globalius iššūkius

Małgorzata Krzysztofik (Lenkija). Kunigo Hieronimo Povodovskio receptai sielai ir kūnui prieš epidemijos orą (XVI a.) – antropologinis skaitymo modelis

Jūratė Čirūnaitė (Lietuva). XVI amžiaus vidurio Gardino Pavieto asmenų vardynas

Małgorzata Przeniosło (Lenkija). Akademikai Stepono Batoro universitete Vilniuje tarpukario laikotarpiu

III. NUOMONĖ

Eleonora Lassan (Lithuania). On the imperishable reasons of fairy-tale plots: the case of tom thumb

IV. KONFERENCIJŲ MEDŽIAGA

Leszek Szymański (Poland). Language awareness in an internet chat room

V. SKAUDŪS KLAUSIMAI

Viktorija Makarova (Lietuva). Priešo įvaizdžio formavimas Lietuvos žiniasklaidos priemonėse: lenkų klausimas

VI. MOKSLINIO GYVENIMO KRONIKA

Jurgita Astrauskienė (Lietuva). Tarptautinės mokslinės konferencijos „Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė“ Tell Me 2013 apžvalga

Tatiana Larina (Russia). Searching for understanding in cross-cultural communication

Лара Синельникова (Ukraina). ЧЕРВИНСКИЙ, П., 2012. Язык советской действительности: Семантика позитива в обозначении лиц. Тернополь: Крок. 328 с.

Michał Mazurkiewicz (Poland). Sport w sztuce. Sport in Art. M. Kozioł, D. Piekarska, M. A. Potocka, Eds. 2012. Kraków: Museum of Contemporary Art in Kraków. 200 pp. ISBN 978-83-62435-64-7

Anonsai/Zapowiedzi/Announcements

VII. REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS

Reikalavimai straipsniams/Zasady opracowywania publikacji/Requirements for publication

VIII. MŪSŲ AUTORIAI

Mūsų autoriai/Nasi autorzy/Our authors

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas
du kartus per metus:
balandžio 25 d. ir spalio 25 d.

 

Straipsniai rudens numeriui
priimami iki birželio 1 d.,
pavasario numeriui –
iki gruodžio 1 d.

Patikros sistema

Cross-Check System