RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Respectus Philologicus Nr. 25 (30) LT

I. PROBLEMOS IR SPRENDIMAI

Dušan Stamenković, Austin Bennett, Mihailo Antović (Serbija, JAV). Vizijos, erdvės ir kūno vaidmuo interpretuojant nežinomus anglų ir serbų kalbų idiomatinius posakius

Marina Gutovskaya (Belarus). The Phraseological Semantic Field in a Contrastive Linguo-Cognitive Study: Directions and Method of Research

Marek Ruszkowski (Lenkija). Variantiškumo tipai lenkų kalboje

II. FAKTAI IR APMĄSTYMAI

Anastasija Belovodskaja (Lithuania). Network Folklore and its Role in the Formation of a Collective Cognitive Space

Natalia Kovtun (Russia). The Method of Artistic Mystification in Ransmayr’s Novel "The Last World"

Michał Mazurkiewicz (Lenkija). Amerikos sportas ir triukšmingų dvidešimtųjų sporto didvyriai

Ecevit Bekler (Turkija). Tikrasis ikikolonijinės Afrikos veidas su romanu "Griūtis"

Jane Mattisson (Švedija). Vadovavimas anglų kalba: daktaro disertacija, profesoriaus / studento diskursas ir socialiniai įpročiai

Oleg Grinbaum (Russia). Issues of Verse Theory: Aesthetic Categories and the Poetic Text

Piotr Zbróg (Lenkija). „Skystosios modernybės“ įtaka kalbos kultūrai profesinėje komunikacijoje

Joanna Szadura (Lenkija). Savaitės konceptualizavimas šiuolaikinėje lenkų kalboje

Dovilė Kulakauskienė (Lietuva). Atminties perėmimas ir tapatybės formavimas: kartų naratyvai Vilkyškių miestelyje

Simona Siderevičiūtė (Lietuva). Mokslinė fantastika istoriniame ir kultūriniame literatūros diskurse

Oleg Leszczak (Lenkija). Socialinė ir empirinė I. Kanto transcendentinio antropocentrizmo prigimtis – žmonijos problemos esmė

Maryna Aloshyna (Ukraina). Marko Tveno romanų „Tomo Sojerio nuotykiai“ ir „Heklberio Fino nuotykiai“ lyginamoji stiliaus analizė ukrainiečių, rusų ir lenkų kalbomis

Tatiana Jankowska (Lenkija). Tarp gamtos ir kultūros: struktūrinė C. Lévi-Strausso mito analizė semiotikos kontekste 

III. NUOMONĖ

Kazimierz Luciński (Poland). On the Process of Borrowing: a Comparative Analysis of the Use of ‚Monitoring‘ in Russian And Polish 

IV. SKAUDŪS KLAUSIMAI

Audronė Rimkutė (Lietuva). „Pagarbaus atstumo“ principas Lietuvos kultūros politikoje 

V. MŪSŲ VERTIMAI

John R. Taylor (Naujoji Zelandija). Kalba mąstyme 

VI. MOKSLINIO GYVENIMO KRONIKA

Юрий Шатин (Rusija)

Inesa Šeškauskienė (Lietuva)

Julia Ostanina-Olszewska (Lenkija)

Виктория Макарова (Lietuva)

Aleksandras Krasnovas. JURGUTIENĖ, Aušra, 2013. Literatūros suvokimo menas. Hermeneutikos tradicija. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 464 p. 

VII. REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS

Reikalavimai straipsniams/Zasady opracowywania publikacji/Requirements for publication 

VIII. MŪSŲ AUTORIAI

 

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas
du kartus per metus:
balandžio 25 d. ir spalio 25 d.

 

Straipsniai rudens numeriui
priimami iki birželio 1 d.,
pavasario numeriui –
iki gruodžio 1 d.

Patikros sistema

Cross-Check System