RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Respectus Philologicus Nr. 26 (31) LT

I. DISKURSO IR NARATYVO TYRIMAI

Olga Senkāne (Latvija). Numanomas autorius filosofiniuose romanuose

Ewa Piotrowska-Oberda (Lenkija). Išminties paieškos Karaliaus Jokūbo Biblijoje

Jurgita Astrauskienė, Jadvyga Krūminienė (Lietuva). Johno Websterio drama Malfio hercogienės tragedija: sąmojo kontekstai ir iššūkiai

Elena Brazgovskaya (Russia). Man In The “Points Of Intensity”: Garden As A Space Of Self-Identification

Anna Dashchenko (Ukraine). “Postface To A Catalogue On Bronze And Stone Inscriptions” by Li Qingzhao

Anna Wzorek (Lenkija). Voicechas Žukrovskis (kurio mes nepamename) – jaunajam skaitytojui

Kristina Bačiulienė (Lietuva). Meilės kalba Marcelijaus Martinaičio knygoje Atmintys

Ewa Anna Piasta (Lenkija). Tylos funkcija Gertrūdos von le Fort romane Veronikos šydas

Agnieszka Łobodziec (Lenkija). Šėlstantis juodasis ir juodojo mačo mitas Eugene'o O’Neillo dramoje Vaikiščias Drymis

Svetozar Poštić (Lietuva). Veikti ar neveikti : kaip Coleridge'as pakeitė Hamleto suvokimą.

II. KALBA. VISUOMENĖ. KULTŪRA

Tatyana Skrebtsova (Russia). The Concepts Centre And Periphery in The History of Linguistics: from Field Theory to Modern Cognitivism

Lara Sinelnikova (Ukraine). Discourse Space of the Linguocultural Character Type Professor

Dorota Połowniak-Wawrzonek (Lenkija). Metafora kognityviniu požiūriu

Gabija Bankauskaitė-Sereikienė, Eglė Keturakienė (Lietuva). Amžinas dabartiškumas Naujosios Romuvos (1931–1940) reklamose

Skirmantė Biržietienė, Eglė Gabrėnaitė (Lietuva). Eristinis argumentavimas reklamoje

Elżbieta Michow (Lenkija). Lenkų ir bulgarų somatiniai posakiai, grindžiami kūno dalių, skirtų įvardyti mąstymą, pavadinimais

Małgorzata Krzysztofik (Lenkija). Antropologinio laiko vertybių sistema Stefano Furmano XVII a. Gdansko kalendoriuose

Greta Kaušikaitė, Tatyana Solomonik-Pankrašova (Lietuva). Cædmon‘o „Sukūrimo himnas“: viduramžių vertimas kaip ‘enarratio Poetarum ‘

Irene Rolak (Poland). On the Peculiarities of Terminological Word Group with Meaning «valuebased pricing/цена-стоимость/cena-wartość» and the Problem of Their Equivalence in Translation

Marek Przeniosło, Małgorzata Przeniosło (Lenkija). Vilnius ir Vilniaus regionas rusų armijos ir valdžios institucijų evakuaciniu laikotarpiu 1915 m.

Ilona Mickienė, Rita Baranauskienė (Lietuva). Veliuonos apylinkių pravardžių struktūros ypatumai: antrinės pravardės 

III. SKAUDŪS KLAUSIMAI

Alla Diomidova, Viktoria Makarova (Lithuania). Movement of Natural Parenting as (as if) a Confrontation with a Consumer Society 

IV. MŪSŲ VERTIMAI

John R. Taylor (Naujoji Zelandija). Kalba mąstyme (II dalis)

V. MOKSLINIO GYVENIMO KRONIKA

Йенс Херльт (Switzerland). КОВТУН, Н. В. (ed.), 2014. Кризис литературоцентризма. Утрата идентичности vs. новые возможности.

Gabija Bankauskaitė-Sereikienė (Lithuania). MAČIULIS-MAIRONIS, Jonas, 2014. Pavasario balsai. 1920 metų leidimo maketo fotografinė kopija. Ed. Virginija Babonaitė.

Michał Mazurkiewicz (Poland). BISKUPSKI, Mieczysław B. B., 2011. Nieznana wojna Hollywood przeciwko Polsce 1939–1945.

Ewa Kula, Tomasz Maliszewski (Lenkija / Polska). LOBANOV, N. A., MAŽEIKIENĖ, N., SKVORTSOV, V. N. (Eds), 2013. Continuous education as a prerequisite of the development of professional competences.

Announcements

VI. REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS

Reikalavimai straipsniams/Zasady opracowywania publikacji/Requirements for publication 

VII. MŪSŲ AUTORIAI

 

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas
du kartus per metus:
balandžio 25 d. ir spalio 25 d.

 

Straipsniai rudens numeriui
priimami iki birželio 1 d.,
pavasario numeriui –
iki gruodžio 1 d.

Patikros sistema

Cross-Check System