RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Respectus Philologicus Nr. 31 (36) 2017

I. LITERATŪROS NARATYVAI IR KONTEKSTAI

Karin Ilona Paasche (Kenija). Leadership as Identity: the Focus in African Literature

Михал Цеглярек (Lenkija). Владимир Маяковский и Демьян Бедный: литература на службе большевистской пропаганды периода Советско-польской войны 1920 года

Dominik Borowski (Lenkija). On Polish Fantastic Literature for Young People and Its Therapeutic Potential

Małgorzata Krzysztofik (Lenkija). Staropolski dyskurs o sacrum i profanum w poradniku moralno-religijnym pt. Tobiasz pobożny i gospodarz dozorny (1647)

Anna Wzorek (Lenkija). Marii Kuncewiczowej listy do zmarłego męża

II. LINGVISTIKOS TYRIMAI

Татьяна Савчук (Baltarusija). Проблема обоснования ценностей в гуманитаристике: когнитивно-прагматический подход

Zuzanna Zbróg, Piotr Zbróg (Lenkija). Językowe i pozajęzykowe nośniki reprezentacji społecznych w dyskursie publicznym

Иоанна Ковальчик (Lenkija). Приговор как функциональный жанр административной коммуникации

III. VERTIMO TEORIJA IR PRAKTIKA

Iryna Odrekhivska (Ukraina). Translation Editology: Conceptualising the Unknown Known Interdisciplinary Area of Translation Studies

Claudio Salmeri (Lenkija). Ten odwieczny dylemat: tłumaczyć czy nie? Podejścia i stanowiska

Laura Niedzviegienė (Lietuva). Teatro spektaklių garsinio vaizdavimo istorija ir ypatumai: garsinių įžangų gairės

Magdalena Zofia Feret (Lenkija). Dimensions of Imagery: Translation Analysis on the Example of The Lion, The Witch and The Wardrobe

Agnieszka Elżbieta Majcher (Lenkija). Proper Names: Translation Analysis on the Example of Prince Caspian

IV. REKLAMOS TYRIMAI / BADANIA NAD REKLAMĄ

Gabija Bankauskaitė-Sereikienė, Inga Būblaitytė (Lietuva). Normatyvinis vyriškumas tarpukario Lietuvos spaudoje ir reklamoje: karininko įvaizdis

V. MOKSLINIO GYVENIMO KRONIKA

Rita Baranauskienė, Ilona Mickienė (Lietuva). Konstantino Sirvydo Punktų sakymų teksto šaltiniai

Laura Niedzviegienė (Lietuva). Lokalizacijos ir garsinio vaizdavimo veiklų apžvalga

Ieva Naikienė, Gabija Bankauskaitė-Sereikienė (Lietuva). Tikrovės žaidimai ir kūrybiniai nuotykiai su Donaldu Kajoku

K n y g ų   r e c e n z i j o s

Анна Швец (Ukraina). Учебник для иностранных студентов-филологов: о сложном просто

Ieva Naikienė (Lietuva). Sacrum Judas ir profanum Šėtonas

A n o n s a i

VI. REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS

 

Leidėjai

 

VU

UJK

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas balandžio 25 d., spalio 25 d.

 

Straipsniai rudens numeriui priimami iki birželio 1 d.,
pavasario numeriui – iki gruodžio 1 d.