RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 2335-2388 Online

Respectus Philologicus Nr. 32 (37) 2017

I. LITERATŪROS NARATYVAI IR KONTEKSTAI

Jadvyga Krūminienė (Lietuva). Generic Challenges: English Epithalamic Tradition and Its Deconstruction (The Case of John Donne)

Katarzyna Kaczor-Scheitler (Lenkija). O kulcie maryjnym Daniela Zielińskiego w świetle Przedmowy poprzedzającej Szatę wzorzystą doskonałości (1649)

Ugnius Keturakis (Lietuva). Jurgio Baltrušaičio laiškai Giovanni’ui Papini’ui

Skaistė Barkutė (Lietuva). Objektyvumo ir subjektyvumo santykis Gabrielės Petkevičaitės moraliniuose svarstymuose Pirmojo pasaulinio karo metu

Galina Babak (Čekija). A Forgotten Detail in the Cultural Landscape: a Ukrainian Version of Russian Formalism? National Identity, Avant-garde and Ideology in Literary Discussions in Soviet Ukraine (1920s–1930s)

Laimutė Adomavičienė (Lietuva). Algirdo Landsbergio „Graikijos Vėjas“: naratyvo ypatumai ir mito intertekstas

Lilia Miroshnychenko (Ukraina). “A Long Interior Journey” of Kate Brown as Border Crossing: Gender, Age, and Class in Doris Lessing’s The Summer Before the Dark

II. LINGVISTIKOS TYRIMAI

Jūratė Radavičiūtė (Lietuva). Linguistic Landscape of Tbilisi: A Case Study of Graffiti

Paulina Pietras (Lenkija). Typology of the Reality Status Category in Selected Languages. Is the Habitual in Polish an Instance of (Ir)realis or Modality?

Ewa Boksa (Lenkija). The Relations Between the Elements of a Sentence in Utterances of Autistic Children Formulated in the Polish Language

Татьяна Бобко (Baltarusija). Структура метакоммуникативного комментария и наивные представления о коммуникации (на материале русскои белорусскоязычных интернет-форумов Беларуси)

Мартына Круль-Кумор (Lenkija). Академический дискурс в польской специальной литературе

Viktorija Seredžiūtė (Lietuva). Vaizdinės-scheminės GYVENIMO metaforos XVI amžiaus pabaigos lotyniškoje LDK gedulingoje poezijoje

Dorota Połowniak-Wawrzonek (Lenkija). Uwagi dotyczące wyrażenia WOJNA PODJAZDOWA

Ewa Sikora (Lenkija). Antroponimy męskie parafii Bieliny w świetle ksiąg parafialnych z lat 1850–1900

III. MOKSLINIO GYVENIMO KRONIKA

Rita Baranauskienė, Ilona Mickienė, Birutė Briaukienė (Lietuva). Vilniaus universiteto Kauno fakulteto auditorijai suteiktas profesoriaus Vlado Žulio vardas

IV. REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS

Leidėjai

 

VU

UJK

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas balandžio 25 d., spalio 25 d.

 

Straipsniai rudens numeriui priimami iki birželio 1 d.,
pavasario numeriui – iki gruodžio 1 d.