RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Respectus Philologicus 32 (37)

I. LITERATŪROS NARATYVAI IR KONTEKSTAI / NARRACJE LITERACKIE I KONTEKSTY

Jadvyga Krūminienė (Lietuva / Litwa). Generic Challenges: English Epithalamic Tradition and Its Deconstruction (The Case of John Donne)

Katarzyna Kaczor-Scheitler (Lenkija / Polska). O kulcie maryjnym Daniela Zielińskiego w świetle Przedmowy poprzedzającej Szatę wzorzystą doskonałości (1649)

Ugnius Keturakis (Lietuva / Litwa). Jurgio Baltrušaičio laiškai Giovanni’ui Papini’ui

Skaistė Barkutė (Lietuva / Litwa). Objektyvumo ir subjektyvumo santykis Gabrielės Petkevičaitės moraliniuose svarstymuose Pirmojo pasaulinio karo metu

Galina Babak (Čekija / Czechy). A Forgotten Detail in the Cultural Landscape: a Ukrainian Version of Russian Formalism? National Identity, Avant-garde and Ideology in Literary Discussions in Soviet Ukraine (1920s–1930s)

Laimutė Adomavičienė (Lietuva / Litwa). Algirdo Landsbergio „Graikijos Vėjas“:   naratyvo ypatumai ir mito intertekstas

Lilia Miroshnychenko (Ukraina / Ukraina). “A Long Interior Journey” of Kate Brown as Border Crossing: Gender, Age, and Class in Doris Lessing’s The Summer Before the Dark

II. LINGVISTIKOS TYRIMAI / BADANIA LINGWISTYCZNE

Jūratė Radavičiūtė (Lietuva / Litwa). Linguistic Landscape of Tbilisi: A Case Study of Graffiti

Paulina Pietras (Lenkija / Polska). Typology of the Reality Status Category in Selected Languages. Is the Habitual in Polish an Instance of (Ir)realis or Modality?

Ewa Boksa (Lenkija / Polska). The Relations Between the Elements of a Sentence in Utterances of Autistic Children Formulated in the Polish Language

Татьяна Бобко (Baltarusija / Białoruś). Структура метакоммуникативного комментария и наивные представления о коммуникации (на материале русскои белорусскоязычных интернет-форумов Беларуси)

Мартына Круль-Кумор (Lenkija / Polska). Академический дискурс в польской специальной литературе

Viktorija Seredžiūtė (Lietuva / Litwa). Vaizdinės-scheminės GYVENIMO metaforos XVI amžiaus pabaigos lotyniškoje LDK gedulingoje poezijoje

Dorota Połowniak-Wawrzonek (Lenkija / Polska). Uwagi dotyczące wyrażenia WOJNA PODJAZDOWA

Ewa Sikora (Lenkija / Polska). Antroponimy męskie parafii Bieliny w świetle ksiąg parafialnych z lat 1850–1900

III. MOKSLINIO GYVENIMO KRONIKA / KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO

Rita Baranauskienė, Ilona Mickienė, Birutė Briaukienė (Lietuva / Litwa). Vilniaus universiteto Kauno fakulteto auditorijai suteiktas profesoriaus Vlado Žulio vardas

IV. REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS / ZASADY OPRACOWYWANIA PUBLIKACJI

Leidėjai

VU

UJK

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas balandžio 25 d., spalio 25 d.

 

Straipsniai rudens numeriui priimami iki birželio 1 d.,
pavasario numeriui – iki gruodžio 1 d.

Patikros sistema

Cross-Check System