RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Respectus Philologicus Nr. 33 (38) 2018

I. LINGVISTIKOS TYRIMAI 

Olga Karpova (Rusija). Shakespeare Terminology with Special Reference to Shakespeare Arden Dictionaries

Olga Dąbrowska-Cendrowska (Lenkija). Guidance in Mass Media – Analysis of the Selected Examples

Татьяна Савчук (Baltarusija). Имплицитные элементы в структуре аргументации: проблемы интерпретации и способы восстановления

Piotr Zbróg (Lenkija). Jak naukowo zbadać normę językową – zagadnienia wstępne

Birutė Briaukienė (Lietuva). Leksikos ribos ir paribiai medicinos terminijoje

Marek Ruszkowski (Lenkija). Wariantywność fleksyjna typu bagaży // bagażów we współczesnej polszczyźnie

Jūratė Čirūnaitė (Lietuva). Kauno bajorų įvardijimas 1528 metų LDK kariuomenės surašyme

Ilona Mickienė, Rimantė Bieliauskaitė (Lietuva). Radviliškio rajono drimonimų daryba 

Joanna Piasta-Siechowicz (Lenkija). “Assessment in Dialogue” (AID). Assessing the Communicative Action 

II. LITERATŪROS NARATYVAI IR KONTEKSTAI 

Loreta Ulvydienė (Lietuva). Archetypes and Mythological Motifs: John Updike’s Legacy Revisited

Lidia Michalska-Bracha, Wiesław Caban (Lenkija). Memoirs and Letters of Polish Authors from the Western Krai (Lithuania, Belarus, Ukraine) from the Period of 1795–1918 – A Summary of the Project Outcomes and Characteristics of Research Perspectives

Ieva Naikienė (Lietuva). Ezoterika šiuolaikinėje lietuvių prozoje

Gabrielė Gibavičienė (Lietuva). Kelionės retorika: persvazijos instrumentai lietuvių kelionių literatūroje 

III. VERTIMO TEORIJA IR PRAKTIKA 

Lyudmila Diachuk (Ukraina). Professional Translator’s Ethics and Gender Issues

IV. AUDIOVIZUALINIAI TYRIMAI 

Jadvyga Krūminienė, Indrė Višinskaitė (Lietuva). From Verbal to Audiovisual Medium: The Case of the Cinematic Adaptation of R. L. Stevenson’s Novel The Wrong Box. Part I

Jurgita Kerevičienė, Livija Grikietis (Lietuva). Meilės emocijų raiška audiovizualinėje plotmėje

V. KNYGŲ RECENZIJOS 

Eglė Keturakienė (Lietuva). Nauja mokslinė monografija apie Lietuvos klasikės Juditos Vaičiūnaitės poezijos vertimus ir jų recepciją

VI. MOKSLINIO GYVENIMO KRONIKA 

Rita Baranauskienė, Ilona Mickienė (Lietuva). Konstantino Sirvydo Punktų sakymų kritinis leidimas: praeitis, dabartis ir ateities perspektyvos

Gabija Bankauskaitė (Lietuva). Kultūros, dialogo ir keliautojo apmąstymai tarptautinėse studentų dirbtuvėse Florencijoje

Eglė Keturakienė (Lietuva). Apie mūsų Dėstytoją, Mokslininką, ir Žmogų iš Didžiosios raidės – doc. dr. Juozą Jasaitį 

Kalbų, literatūros ir vertimo studijų institutas: 2017 metų veiklų apžvalga

A n o n s a i 

VII. REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS 

Atmena autoriams

Leidėjai

 

VU

UJK

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas balandžio 25 d., spalio 25 d.

 

Straipsniai rudens numeriui priimami iki birželio 1 d.,
pavasario numeriui – iki gruodžio 1 d.