RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

Redaktoriai

Gabija BANKAUSKAITĖ-SEREIKIENĖ (lietuvių kalba)
Beata PIASECKA (lenkų kalba)
Lina ABRAITIENĖ (anglų kalba)
Alla DIOMIDOVA (rusų kalba)

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas du kartus per metus: balandžio 25 d. ir spalio 25 d. Straipsniai rudens numeriui priimami iki birželio 1 d., pavasario numeriui – iki gruodžio 1 d.

Patikros sistema

Cross-Check System