RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 2335-2388 Online

Tikslas ir misija

Respectus Philologicus – tarptautinis atvirosios prieigos recenzuojamas mokslo darbų žurnalas, skirtas lingvistiniams tyrimams, literatūros naratyvų ir kontekstų problematikai, reklamos diskurso paveikumo klausimams, vertimo teorijai ir praktikai, audiovizualiniams tyrimams.

Image 2

Leidinyje spausdinami originalūs probleminiai straipsniai, recenzijos, diskusijos, mokslinės veiklos apžvalgos.

Žurnale kviečiame bendradarbiauti įvairių humanitarinių mokslų krypčių mokslininkus. Prioritetas teikiamas tarpdalykiniams tyrinėjimams. Tarptautinė žurnalo redaktorių kolegija siekia supažindinti žurnalą leidžiančių šalių – Lietuvos ir Lenkijos – mokslininkus su naujausiais humanitarinės krypties tyrimais, taip pat intensyvinti mokslinių idėjų funkcionavimą bei sklaidą tarptautinėje erdvėje.

Nuo 2018 metų spalio 25 d. žurnalas pasirodys tik elektroniniu formatu (nuo Nr. 34 (39) 2018). Nuo 2019 metų balandžio 25 d. žurnalas bus publikuojamas tik trimis kalbomis – lietuvių, anglų ir lenkų (nuo Nr. 35 (40) 2019).

Naujoji žurnalo svetainė: http://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/

 

Leidėjai

 

VU

UJK

Paieška

Terminai

Leidinys publikuojamas balandžio 25 d., spalio 25 d.

 

Straipsniai rudens numeriui priimami iki birželio 1 d.,
pavasario numeriui – iki gruodžio 1 d.