RESPECTUS PHILOLOGICUS

ISSN 2335-2388 Online

Cel i misja

Respectus Philologicus – to międzynarodowe recenzowane czasopismo naukowe otwartego dostępu z dziedziny nauk humanistycznych. W czasopiśmie zamieszczane są oryginalne artykuły naukowe, których tematyka odzwierciedla najważniejsze kierunki badań prowadzonych na wydziałach humanistycznych współpracujących uczelni: badania językoznawcze i literaturoznawcze wraz z ich kontekstami, badania nad reklamą, nad teorią i praktyką przekładu, oraz badania nad audiowizualnością.

Image 2

Publikowane są artykuły naukowe o charakterze problemowym, recenzje, dyskusje uczonych regionu i przeglądy działalności naukowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Kolegium redakcyjne czasopisma wychodzi z założenia, że fundamentalne badania humanistyczne również mogą mieć charakter stosowany, zwłaszcza że naczelnym celem tych badań jest poznanie człowieka. Celu tego nie uda się osiągnąć poprzez odosobnione działania naukowców o wąskiej specjalizacji, dlatego kolegium zaprasza do współpracy przedstawicieli różnych kierunków nauk humanistycznych. Innym ważnym celem kolegium redakcyjnego czasopisma – obok informowania naukowców z Litwy i Polski o najnowszych badaniach i osiągnięciach w dziedzinie humanistyki w krajach regionu Europy Wschodniej i Środkowej – jest zintensyfikowanie działań na rzecz upowszechnienia i rozwoju idei naukowych w przestrzeni międzynarodowej.

Od 25 października 2018 r. czasopismo będzie się ukazywało wyłącznie w wersji elektronicznej (od nr 34 (39) 2018). Od 25 kwietnia 2019 r. czasopismo będzie wydawane tylko w trzech językach – litewskim, angielskim i polskim (od nr 35 (40) 2019).

Nowa strona czasopisma naukowego: http://www.journals.vu.lt/respectus-philologicus/

Wydawcy

 

VU

UJK

Wyszukiwanie

Warunki

Czasopismo naukowe ukazuje się dwa razy w roku: 25 kwietnia i 25 października.

 

Materiały do jesiennego numeru czasopisma przyjmowane są do dnia 1 czerwca każdego roku, do numeru wiosennego – do dnia 1 grudnia danego roku.